Links.
DA - Danske Akupunktører

PA - Praktiserende Akupunktører

Et sikkert stik

Health Network

RAB - Registrerede Alternative Behandlere

VIFAB - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Sundhedsstyrelsen


SA: Jeg er SA-registreret. Pr 1. april 2015 har Sundhedsstyrelsen besluttet, at akupunktører med en sundhedsfaglig baggrund skal have deres egen titel. Derfor må jeg ikke længere kalde mig RAB-registreret. I stedet er jeg nu SA-registreret (sundhedsfaglig og anerkendt). Dette betyder at jeg stadig lever op til samme standard som de RAB-registrerede akupunktører, men oven i dette har en uddannelse som sygeplejerske. Det får ingen praktisk betydning for dig som patient - hverken i forbindelse med sygeforsikring "danmark" eller i forhold til øvrige forsikringer.